Reservedunke/Olieopsamlere

Praktisk til dit værksted. Lav højde så de nemt kan gå ind under de fleste motorcykler.
Indbygget drypbakke eller tragt i dunkene gør at du undgår oliespild.
Olien kan opbevares i dunkene til du kan aflevere den på Genbrugspladsen - eller brug den indbyggede aftapningsprop og hæld olien tilbage i den tomme emballage fra den nye olie.