Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet ''Reklamation og varereturnering''.

BEMÆRK er varen taget specielt hjem på bestilling til f.eks. bestemt MC fabrikat, model og årgang, fratrækkes 20% af købsprisen.
Dette gælder f.eks.  ved sæder, vindskærme, reservedele og andet modelbestemt udstyr.

Returnerede MC dele...brugte ... er generelt kr. 0,- værd.